Звідки Ви дізналися про наш учбовий заклад?
Інтернет
Газети, журнали, довідники
Телебачення, радіо
Знайомі, друзі
 
 
Наша кнопка
Теги

Кваліфікаційна характеристика Агент з організації туризму; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу


1. Професія —  4221  Агент з організації туризму

2. Кваліфікація — Агент з організації туризму

3. Кваліфікаційні вимоги

  Повинен знати: законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна; види туризму та правила розробки туристичних маршрутів; технологію туристичного обслуговування, основи організації готельного господарства та туркомплексів, основи гостинності в сфері туристичного обслуговування; основні положення економіки туризму; правила складання кошторисів турів та екскурсій; способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів; порядок організації й умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів; особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктам туристичної діяльності та обслуговування; порядок оформлення документів на туристичне обслуговування, ділову іноземну мову; географію туризму; організацію транспортних перевезень, технологію транспортного обслуговування; основи екологізації в туризмі, основи психології, етикету професійного спілкування,  елементи корпоративної культури та технологій вирішення конфліктних ситуацій.

  Повинен уміти: виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг та гостинного обслуговування; бути представником суб’єкта туристичної діяльності та обслуговування і виступати від його імені; діяти відповідно до законодавства України  про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності. Вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг та обслуговування, характеристики обертів туристичної індустрії; робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг гостинності: готелів, музеїв, транспортних підприємств. Брати участь у розробці обслуговування на внутрішніх та в’їзних (міжнародних) маршрутах; самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій; виконувати рекламну діяльність з метою залучення та гостинного обслуговування громадян (оздоровлення, раціональне використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем); надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг та забезпечувати екопривабливість туру, що пропонуються суб’єктом туристичної та готельної діяльності. Володіти навиками міжособистісного та професійного спілкування, в тому числі запобігати та в межах компетенції вирішувати конфліктні ситуації.  Самостійно вести облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складати відповіді документи звітності; брати участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії; забезпечувати своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконувати інші обов’язки, покладені на нього суб’єктом туристичної діяльності. Виконувати роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз. Володіти інформаційними технологіями, офісною технікою.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) надавати комплексне і якісне обслуговування клієнтів;

в) знати й виконувати вимоги нормативних актів у сфері туризму, охорони праці та навколишнього середовища;

  

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

 Сфера туристичного обслуговування.

6. Специфічні вимоги

6.1. Вік: після закінчення терміну навчання –  не менше 18 років.

6.2. Стать: жіноча, чоловіча.

6.3. Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників)


 

1. Професія —  5221  Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)
2. Кваліфікація — Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)    
3. Кваліфікаційні вимоги

 

  Повинен знати: правила користування готелями; внутрішній порядок у готелі; прейскуранти цін на номери, місця в номерах, послуги, що надаються мешканцям; правила протипожежного захисту.

  Повинен уміти: розміщувати у номерах на поверсі громадян, яких направляє адміністратор. Забезпечувати виконання мешканцями та обслуговуючим персоналом на поверсі правил користування та внутрішнього розпорядку в готелі. Здійснювати розрахунки за надані послуги. Зберігати, приймати та видавати ключі від номерів. Здійснювати контроль за чистотою приміщень, збереженістю майна та обладнання на поверсі, за економним витраченням електроенергії і води. Наглядати за безперебійною роботою електромережі, водопроводу, каналізації та в разі виявлення несправностей вжити заходів щодо їх усунення (якщо ці роботи не виконуються іншими посадовими особами). Контролювати вчасність виїзду громадян, які мешкали на поверсі. Вести облік вільних номерів та місць у номерах і повідомляти чергового адміністратора про їх наявність. Видавати перепустки на винесення речей під час звільнення номерів і місць. Складати акти про забуті мешканцями речі, документи, гроші, та здавати їх до камери схову або адміністратору. Приймати  та здавати чергування та гроші, одержані за послуги. Контролювати якість виконання посадових обов’язків покоївками та прибиральницями на поверсі.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника – туризм і готельні послуги, інше виробництво, не віднесене до інших угрупувань, обслуговування номерного фонду у засобах  розміщення.

–  інше виробництво, не віднесене до інших угрупувань,  утримання номерного фонду у засобах розміщення, готельне господарство.

6. Специфічні вимоги

6.1. Вік: після закінчення терміну навчання –  не менше 18 років.

6.2. Стать: жіноча, чоловіча.

6.3. Медичні обмеження.

Пошук
Наші оголошення
 лічильник відвідуючих

  відвідувачів

Останні новини
Наші друзі
Центр

Статті
25 травня
27 березня
31 жовтня